Filosoof Ger Groot beschrijft de geschiedenis van de filosofie