Stefano Keizers schrijft in 'Twee Luitenanten' over zijn ontstaan