Theo Baart brengt 'jaarringen van het naoorlogse bouwen' in beeld