basiselementen huisstijl

Ontwerpbureau Thonik ontwikkelde de VPRO-huisstijl. Deze pagina introduceert de huisstijl in eenvoudige stappen.

logo

 • Links: basislogo, de driehoeken hebben een 40% transparant zwarte invulling
 • Rechts: basislogo diapositief, de driehoeken hebben een 40% transparant witte invulling

logo varianten

logo invulling

logo do's

logo don'ts

logo op fotografie

Zorg altijd voor genoeg contrast en een juiste plaatsing van het logo.

logo op fotografie do's

 • Genoeg contrast met een juiste plaatsing
 • 40% transparantie geven aan de driehoeken
 • Gradenhoek mag gebruikt worden, deze is 26,565°
 • Genoeg contrast en een juiste plaatsing
 • Logo zo groot plaatsen dat hij afgesneden wordt mag

transparantie driehoeken

logo op fotografie don'ts

typografie

Voor grafische toepassingen maakt de VPRO gebruik van verschillende lettertypen

 • Simplistic Sans Outline voor titels en koppen
 • Simplistic Sans voor koppen en copy
 • VPRO Vesta voor broodtekst

Voor VPRO-correspondentie kan worden gekozen een schreefloos- en een schreeflettertype

 • Schreefloos: Verdana
 • Met schreef: Cambria

lettertype - simplistic sans outline

Simplistic Sans Outline: titels en koppen in off- en online uitingen

Type ':vpro:' en het logo verschijnt

tekstopmaak outline

Regelafstand is 60% van de lettergrootte

Gradenhoek mag gebruikt worden, deze is 26,565°

ledencommunicatie

De subtitels in de ledencommunicatie staan in één lijn en in dezelfde corpsgrootte met het logo

lettertype - simplistic sans

wanneer welk gewicht?

 • Simplistic Sans Bold: koppen
 • SimplisticSans Medium en normal: tekst binnen programma's en mid- en long copy

tekstopmaak - onderkast

 • VPRO-logo zoveel mogelijk onderdeel laten zijn van de boodschap
 • In (sub)titels zoveel mogelijk onderkast (ook 'vpro')
 • We maken uitzonderingen voor eigennamen (bijvoorbeeld Ruben Baudoin) en topografische namen (Londen, Engeland, Groot-Brittannië)

tekstopmaak - regelafstand

 •  Regelafstand gelijk aan corpsgrootte (bv. allebei 80 pts) 

lettertype broodtekst

VPRO Vesta Regular / Italic

broodtekst tekstopmaak

 • Kopjes in Simplistic Sans Bold
 • Subkopjes in Simplistic Sans Medium
 • Broodtekst in VPRO Vesta, 83% van de corpsgrootte van de kopjes
 • 'VPRO' in kapitalen in broodtekst
 • Regelafstand VPRO Vesta gelijk aan regelafstand Simplstic Sans Bold

lettertypes correspondentie

Verdana Regular/Italic

Cambria Regular/Italic

kleurenpalet

Uitgangspunt bij de VPRO-huisstijl is helderheid. Daarom is gekozen voor heldere kleuren. Dit is het VPRO-kleurenpalet. Gebruik de CMYK-waardes voor print en de RGB waardes voor digitaal.