video

De VPRO wil zich nadrukkelijk profileren in al zijn uitingen. Het VPRO-logo moet daarom altijd terugkomen in de leaders en staat centraal in de pre-idents en idents.

idents

Elk VPRO-programma, met uitzondering van jeugdprogramma’s, wordt voorafgegaan door een pre-ident (drie seconden) en afgesloten met een ident (vijf seconden). In de pre-ident en ident staat het VPRO-logo centraal. De audio onder de ident is de VPRO-tune ‘Here is the news’ van ELO.
Elk programma krijgt een pre-ident en ident toegekend door de afdeling Publiek & Marketing.

leader

Elke leader moet ontworpen worden volgens de VPRO-huisstijl.

Een leader kan louter uit grafische elementen bestaan, maar ook uit een al dan niet geanimeerde video. De leader kan direct volgen op de pre-ident, maar er kan ook met (een) andere scène(s) worden begonnen. Plaats de leader echter niet te laat in het programma, en maak hem maximaal 20 seconden. Houd bij het ontwerp ervan ook rekening met online varianten, zoals video voor sites en clips. Een VPRO-leader komt na een pre-ident. Zorg er dus voor dat de leader aansluit bij zowel het beeld (het VPRO-logo) als de audio (de VPRO-tune) van de pre-ident.

grafische taal

De basis voor de grafische taal ligt in het logo-grid. Uit dit grid zijn verschillende grafische elementen afgeleid: driehoeken, cirkels, diagonalen, stralen en aangesneden letters. Al deze elementen zijn te gebruiken in print-, video- en online-ontwerpen.
De regel is dat per uiting één grafisch element gebruikt kan worden. De elementen mogen niet met elkaar vermengd worden.

typografie

Voor tekst in de leader gebruiken we het lettertype Simplistic Sans bold. Alle teksten zijn geschreven in onderkast zonder beginkapitalen, behalve eigennamen. Er wordt geen gebruikgemaakt van shadows, softe borders, onnodige tierelantijnen, vage transparanten of 3d-elementen.

Het huisstijllettertype Simplistic Sans is op te vragen bij de betreffende producer van de VPRO.

titelkaarten

Elk programma kiest zijn eigen kleur voor de titelkaart. Het kleurenpalet vindt u hier.

• Lettertype voor de titelkaarten is Simplistic Sans Bold.
• naam: Simplistic Sans Bold, wit, 29 pts (SD) of 54 pts (HD)
• functie: Simplistic Sans medium, grijs, 29 pts (SD) of 54 pts (HD)

• Titelkaarten kunnen ook rechts geplaatst worden.
• Tekst mag ook onder elkaar (in twee regels) geplaatst worden.
• Verticale plaatsing is vrij (binnen de marges).

aftiteling

• Snelheid en lengte van de scroll zijn variabel.
• Het ‘volgende week’ (blokje) kan weggelaten worden.
• Voor drama- en jeugdproducties: zie bij contract bijlage technische specificaties

• Functie: Simplistic Sans Bold, wit, 29 pts (SD) of 54 pts (HD).
• Naam: Simplistic Sans medium, grijs, 29 pts (SD) of 54 pts (HD).

• Tussen functie en naam of tussen verschillende namen zit een dubbele spatie.
• Voor de volgende functie zit een vijfdubbele spatie.
• VPRO.nl moet altijd zwart in de aftiteling worden opgenomen.

downloads

fonts

Het huisstijllettertype Simplistic Sans is op te vragen bij de betreffende producer van de VPRO.

Neem ajb contact op met Nicole Cremers om met haar af te stemmen welke ident het beste bij je programma past; n.cremers@vpro.nl

idents

logo's en kleurenpalet

programmavormgeving

montage