De burgemeester van het piepkleine eilandje Tilos ziet geen problemen als ze aan vluchtelingen denkt. Zij ziet kansen. Haar eiland met vijfhonderd inwoners bood vijftig vluchtelingen een huis en een baan. Maar na een tijdje vertrokken ze allemaal naar welvarend Duitsland. Toch zijn er weer nieuwe vluchtelingen aangekomen. Hoe wilt ze die op het eiland houden?

Maria Kamma-Aliferi, de burgemeester van Tilos

van problemen naar kansen

Maria Kamma-Aliferi is de burgemeester van Tilos. Toen er vanaf 2015 vluchtelingen naar het eilandje kwamen, namen ze er vijftig mensen op. Dat was relatief veel, aangezien de totale bevolking van Tilos slechts uit vijfhonderd mensen bestond. 

Op het eilandje zorgde Kamma-Aliferi dat de vluchtelingen aan het werk konden. Zo werkten meerdere Syrische mannen bij de plaatselijke bakkerij en bij de geitenboerderij. 

Toch wilde het gros van de gevluchte mensen doorreizen naar Europa. Ze hadden de hoop op een betere toekomst in Duitsland en vertrokken. Kamma-Aliferi vind dat jammer. Zeker omdat ze nu van hen hoort dat het ze in Duitsland vaak niet goed vergaat. 

Sommige Grieken snappen het beleid van Tilos niet. Zoals in elk land zien sommigen de vluchtelingen liever komen dan gaan. Ze beledigen Kamma-Aliferi vaak. 

De boodschap die Kamma-Aliferi heeft is dat meer gemeenschappen in vergrijzende provinciale regio's juist veel kunnen hebben aan de komst van vluchtelingen. Ze kunnen werk doen en onderdeel van de gemeenschap worden. Zij ziet dus geen problemen, maar kansen. Haar credo is: 'Zie ze als mensen, net zoals wij.'

toevluchtsoord

Als de gevluchte kinderen in de zee bij Tilos gevraagd wordt of ze weg willen, antwoorden ze in koor 'nee'. Op een ander Grieks eiland met een vluchtelingenkamp, Kos, hadden ze geen fijne tijd. 

Op Tilos kunnen vluchtelingen gaan en staan waar ze willen. Ze krijgen werk en onderdak. Als ze integreren en meedoen met de eilandbewoners kunnen ze een leven opbouwen. Het is een echt toevluchtsoord.

Kinderen in de zee bij Tilos

kijk: VPRO Tegenlicht - Italiaanse Lente

Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo, beroemd en geliefd als bestrijder van de maffia, is een man met een missie. Hij wil dat mobiliteit als mensenrecht wordt erkend. In zijn stad heeft Orlando de verblijfsvergunning afgeschaft. Afrikaanse gelukszoekers heet hij persoonlijk welkom in de haven. Onlangs kwam hij naar Den Haag om zijn aanpak te lanceren tijdens de eerste vergadering van het Global Parliament of Mayors. Kan één burgemeester het verschil maken?  

extra kijk- en leestips

Tilos

De kleine gemeenschap op het Griekse eiland Tilos heeft ervoor gezorgd dat vijftig vluchtelingen zich thuis voelen. Nieuwkomers krijgen huisvesting en verblijf, zolang ze werken en integreren.

In Europa (serie 1) - 1956 Hongarije en Nederland

Ontheemden zijn helaas van alle tijden. Heel Nederland stond te trappelen om na de Hongaarse opstand van 1956 een vluchteling uit het door de Sovjet-Unie zo bruut onderdrukte land op te nemen. Ook in het ouderlijk huis van Geert Mak nestelde zich een Hongaars echtpaar met wat koffers op zolder. Het zou er maanden naar goulash ruiken.

2doc: documentaires over de vluchtelingencrisis

Vanuit Syrië, Irak en andere door oorlog geteisterde gebieden, groeit de vluchtelingenstroom dagelijks. Bestaat er een langetermijnoplossing voor deze (inter)nationale crisissituatie?

Meerdere documentaires die de vluchtelingencrisis proberen te vatten. Met onder andere 'Those Who Feel the Fire Burning' (2014), 'Asielzoeka’s'’(2015) en 'Long Road Ahead' (2015).