Kassiewijle

Epiloog: Het leven is een sigaret

Na een reeks van lockdowns lijkt de wereld langzaam weer te ontwaken.

De corona-maatregelen worden teruggeschroefd en de dood lijkt weer wat verder weg. Tegelijkertijd gebeurt er iets ingrijpends in Babs' leven. Haar grootste angst wordt werkelijkheid.