Het Spoor terug. De Ramp dl. 4

OVT 10 februari 2013

Het Spoor terug. De Ramp dl. 4

OVT 10 februari 2013

Het Spoor terug: De Ramp
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, deze maand alweer 60 jaar geleden, zorgde een zware Noordwester storm in combinatie met springtij ervoor dat veel dijken van Zeeland, Zuid Holland en West-Brabant werden overstroomd of weggevaagd. Een gebied zo groot als een provincie kwam onder water te staan, duizenden boerderijen en huizen stortten in, 40 duizend paarden, koeien en varkens verdronken en 1836 mensen overleefden deze watersnood niet. In 1986 maakten Kees Slager en Lida Iburg een vier uur durende radioserie over 'De Ramp'. In Het Spoor Terug de komende vier weken een hermontage van Michal Citroen van deze serie.
Deel 3: aandacht voor de vissers. In de eerste dagen na de Ramp is het gebied afgesloten van de buitenwereld. Zolang er geen hulp van buitenaf mogelijk is zijn het de vissers die met schepen en roeiboten de ondergelopen polders intrekken om mensen van daken en zolders te redden.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Sint-Clemenskerk Ameland; Richard III; Column Nelleke Noordervliet; Churchill; Top 13 Gouden Eeuw; De Troostvogel; Het Spoor terug: De Ramp, dl. 3