Column van H.W. von der Dunk

economie

Column van H.W. von der Dunk

economie

De column van H.W. von der Dunk, 'Het autisme van de regelaars'. Hij spreekt over de schaduwkanten van het poldermodel in Nederland. Fragment OVT 17 juni 2001 uur 1 (6,5 min.)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de historicus H.W. von der Dunk Zaterdag wordt in diverse speeltuinen in Nederland hun eeuwfeest gevierd en het 70 jarig bestaan van de NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties). Een gesprek met Peter Selten, auteur van het boek 'Af en toe met pa en moe: De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995' en Gerard de Schepper (voorzitter van een Amsterdamse speeltuinvereniging) over de geschiedenis van de speeltuinen in Nederland. En verder een gesprek met Marleen de Vries over haar verschenen proefschrift 'Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800'. 11.00-12.00: Een reportage van Hennah Draaibaar uit Suriname over het graf van priester Peerke Donders in de bouwvallige kathedraal St. Paulus en Petrus in Paramaribo. Verder een reportage over de Amsterdamse Ijzerwarenhandel Gunters en Meuser n.a.v. het verschijnen van hun jubileumuitgave 'De geschiedenis van een Amsterdamse Ijzerwarenhandel '1826-2001'. Een gesprek met de criminologe Elizabeth Lissenberg over de geschiedenis van de gevangeniskleding n.a.v. het bericht dat jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda als laatste in ons land de verplichte gevangeniskleding afschaft. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Jaap Penraat, deel 1 Een tweeluik over Jaap Penraat, held van Amsterdam en Amerika. Niet lang geleden verscheen een boek van Jaap Penraat, de Amsterdamse industrieel ontwerper en architect, die in de jaren ' 50 naar Amerika emigreerde.Op het eerste gezicht verdween hij uit angst voor een nieuwe wereldoorlog, nadat Rusland Hongarije in 1956 binnenviel. Hij bleef onbekend in Amerika tot zijn heldhaftig oorlogsverleden, hij hielp Joden in de tweede wereldoorlog, enkele jaren geleden in de kranten verscheen. Wilt u dit tweeluik bestellen stort dan f 15,- (cassette) of f 19.75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Jaap Penraat. INFO: - CD: H.W. von der Dunk. Te bestellen door overmaking van f 19,75 op giroummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: columns H.W. von der Dunk. - 'Af en toe met pa en moe: De speeltuinbeweging in Nederland 1900-1995', uitg. de Tijdstroom, isbn 90 352 16055 9 (1996), verkrijgbaar bij NUSO in Utrecht - Eeuwfeest speeltuinverenigingen, inlichtingen NUSO, tel: 030-254 48 80 of www.nuso.nl - 'Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800' - Marleen de Vries , uitg. Vantilt, isbn 90 75697 49 x - 'Gunters en Meuser: De geschiedenis van een Amsterdamse Ijzerwarenhandel, 1826-2001', uitg. Gunters en Meuser, Amsterdam, www.guntersenmeuser.nl - vanaf 29 juni a.s. opening byzondere expositie in de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam over het ijzerwarenbedrijf Gunters en Meuser. - Stichting Help Peerke Donders, gironummer 884 Tilburg, http://kathedraal.suriname.nl - Forging Freedom: A True Story of Heroism During the Holocaust, published by G.P. Putnam's Sons. Auteur: Hudson Talbott. Boek over Jaap Penraat.

advertentie