OVT 17 Dec 2000 uur 2

OVT 17 Dec 2000 uur 2

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. N.a.v. de protesten van de huisartsen tegen de hoge werkdruk een gesprek met de hoogleraar medische geschiedenis aan de VU, prof. dr. Eddy Houwaart over de geschiedenis van de huisartsen. Verder recenseert de historicus Peter Klein een aantal boeken op historisch gebied die de afgelopen drie maanden zijn verschenen. 11.00-12.00: Het achtste en tevens laatste deel van het Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland verschijnt deze week. Een gesprek met redaktielid Ger Harmsen. Een reportage over de vrijdag geopende website over de Groningse communist Fré Meis Ën aandacht voor een onderzoek op verzoek van Herinneringscentrum kamp Westerbork naar NSB'ers die na de oorlog o.a. in kamp Westerbork geïnterneerd werden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: 21 December wordt de nestor van de Nederlandse sociaal-democratie, Marinus van der Goes van Naters, 100 jaar. Ter ere van zijn verjaardag een portret in twee delen van de man die als 'de rode jonker' door het leven ging. Al in 1918 bekeerde Van der Goes zich onder invloed van Troelstra tot het socialisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij met vele andere intellectuelen in St. Michielsgestel door de Duitse bezetters gegijzeld. Na de oorlog werd Van der Goes fractievoorzitter van de PvdA en was één van de voorvechters van een verenigd Europa. Deze week deel 1 volgende week het tweede en laatste deel. Tweeluik is op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Marinus van der Goes van Naters + uitzenddatum. INFO: - De huisarts van toen: een historische benadering - red. B.J.M. Aulbers/G.J. Bremer, isbn 90 5235 086 8, uitg. Erasmus Publishing (1995) - De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890- E.S. Houwaart, uitg. Historische Uitgeverij, Groningen (proefschrift 1991) - Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 8, isbn 90 6861 200 x, uitg. IISG - Website Fré Meis: www.fremeis.nl - Oud NSB-gedetineerden: tel: 035-6712 911 (ovt) - De Aert van de familie Van der Goes van Naters, isbn 90 74063 09 8 - + Tentoonstelling Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft GERECENSEERDE BOEKEN DOOR PETER KLEIN: Margreet Algera: Mens en Medicijn. Geschiedenis van het Geneemiddel, uitg.Meulenhoff Amsterdam, 2000. ISBN 90 290 6760 8. Leen Dorsman, Ed Jonker, Kees Ribbens:Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland, uitg. Wereldbibliotheek Amsterdam, 2000. ISBN 90 284 1865 2 Hof van Friesland in Leeuwarden, uitg. Verloren. ISBN 90 6550 079 0 'Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw'. redactie J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen en F. Brandsma, uitg. Verloren ISBN 90 6550 075 8 Elfde jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, uitg Walburg Pers Zutphen, 2000. ISBN 90 5730 1350 Het thema: Volkseigen. Ras, cultuur en wetenschap in Nederland 1900-1950 dr.A.D. Kylstra: Het naoorlogsbeeld van de oud-germanist Jan de Vries (1999].(ISBN 90 90 13291 0 Els Jacobs: Koopman in Azië. De handel van de verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw, uitg. Walburg Pers Zutphen 2000. ISBN 90 5730 118 0 Ron van Oers: Dutch Town Planning Overseas during VOC and WIC Rule (1600-1800), uitg. Walburg pers, Zutphen. ISBN 90 5730 104 0 Paul van der Velde: 'Een Indische Liefde', uitg. Balans in Amsterdam. ISBN 90 5018 529 0 Een biografisch werk over de geleerde indoloog P.J. Veth (1814-1895)

advertentie