OVT 26 Nov 2000 uur 1

OVT 26 Nov 2000 uur 1

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Wilfred Lionarons van de Weekkrant Suriname. D'66 wil de diplomatiek relaties met het Vaticaan verbreken. Een initiatief hiertoe van D'66 Europarlementariër Van der Laan kreeg ook steun van VVD en PVDA-europarlementariërs. In OVT een gesprek met de historicus Hans de Valk, auteur van het boek 'Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940', over de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en het Vaticaan. Verder een interview met Oscar Gelderblom over zijn boek 'Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)' 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor: De opening van het Erfgoedhuis in Zuid-Holland Orisant, het verdronken eiland in de Oosterschelde n.a.v. de 'doop' van het boek van Paul de Schipper. En het deze week verschenen ' Tweede Bulletin Tweede Wereldoorlog' met daarin het artikel van Gerbrand Kip over de Nederlandse O-klasse onderzeeboten in Europese wateren, onder de titel Leeuw en torpedo. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De handelsvereniging Amsterdam: een suikeroom in Ethiopië Een tweeluik over de suikerfabrieken in Ethiopië en de Hollandse Kolonie die daar bij betrokken was van + 1952 tot 1976, toen de fabrieken eigendom waren van de Handelsvereniging Amsterdam. Deel 2: De Nationalisatie Tweeluik op cassette te verkrijgen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Ethiopië, HVA en de uitzenddatum. INFO: - 'Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)' - Oscar Gelderblom, uitg. Verloren, isbn 90 6550 620 9. - 'Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme 1815-1940' - J.P. de Valk, uitg. Valkhof Pers, isbn 90 5625 041 8 (1998) (kijk maar of je dit boek er wel of niet op zet) - 'Orisant: Verdronken eiland in de Oosterschelde'- Paul de Schipper, uitg. Ad. Donker, isbn 90 6100 488 8 - www.orisant.com - 'Tweede bulletin Tweede Wereldoorlog'-red. Perry Pierik/Martin Ros, uitg. Aspekt, isbn 90 75323 88 3 - Erfgoedhuis Zuid-Holland, tel: 071-513 37 39, e-mail: secr@erfgoedhuis-zh.nl - '1879 HVA 1979' Honderd jaar geschiedenis der Verenigde HVA Maatschappijen NV, Uitgave van de UVA (niet in de handel)

advertentie