Spoor terug: Nederlandse suikerfabrieken in Ethiopië deel 2

Fragment OVT 26 november 2000 uur 2 (32 min.)