OVT 03 Dec 2000 uur 1

OVT 03 Dec 2000 uur 1

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. Deze week kwam het eindverslag van de Stichting Silicose Oud-Mijnwerkers. Een reden om te praten met de economisch historicus Ben Gales over het beeld van de mijnwerker in de geschiedenis. En daarnaast een beeld van de veenarbeider in Drente. Hoe groot was de armoede in Drente in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw? Deze vraag over de situatie van de Drentse veenarbeiders in de veenkoloniën houdt de gemoederen van onderzoekers al enige weken bezig. In OVT een discussie hierover met Wim Visscher, onderzoeker van de veenkoloniale geschiedenis en Michiel Gerding, provinciaal historicus van Drente. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht het eindexamen geschiedenis waarbij de betrekkingen tussen Nederland en Nederlands-Indië centraal staan. Een gesprek met Jeroen Touwen, voorzitter van de zgn. 'stofomschrijvingscommissie'. Een reportage over de tentoonstelling Vader van DAF: Hub. Van Doorne, uitvinder-ondernemer' in het Techniek Museum in Delft. En een gesprek met Gerrit Voerman van het Dokumentatiecentrum Politieke Partijen in Groningen, over het archiveren van webpagina's. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De grootste gijzeling van Nederlanders in een oorlog waar zij niet direkt bij betrokken was, vond tien jaar geleden plaats tijdens de Golfcrisis. Tussen 2 augustus en 10 december 1990 zijn Nederlanders 'gast' van de Irakese leider Saddam Hoessein. Een tweeluik over deze gijzelingsperiode. Deel 1: de periode in Koeweit. Moed en wanhoop op de Nederlandse ambassade. Het tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Gijzeling Golfcrisis. INFO: 'De extreme armoede van arbeiders in de Drentse venen in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw: mythe of harde werkelijkheid'- red. Richard Paping, Boon uitg. Groningen, isbn 90 759 1315 x 'Het verloren Arcadië. De biologische levensstandaard in Drenthe 1815-1860 - Vincent Tassenaar, uitg. Labyrint Publication, isbn 90 72591 80 1 'Vier eeuwen turfwinning: de verveningen in Groningen, Friesland, Drente en Overijssel tussen 1550 en 1950 - M.A.W. Gerding, (1995) uitg. HES, isbn 90 6194 2985 'Anarchisme in Drenthe: herinneringen van een veenarbeider' - Harmen van Houten/Floor van Gelder (1985), uit. Ambo, Baarn, isbn 90-263-0690-3 'Techniek in de Nederland in de twintigste eeuw', deel 2: Delfstoffen, Energie, Chemie, uitg. Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers Zutphen 'Een kwestie van ereschuld'- stichting Silicose Oud-Mijnwerkers, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, tel: 043-389 70 99, fax: 043-389 70 13 Tentoonstelling 'De vader van DAF: Hub. Van Doorne, uitvinder-ondernemer' t/m 30 april 2001, Techniek Museum, Delft

advertentie