Koning van Dahomey: reisverslag 1733

Fragment OVT 10 december 2000 uur 1 (9 min.)

Koning van Dahomey: reisverslag 1733

Fragment OVT 10 december 2000 uur 1 (9 min.)

Jacobus Elet van de WIC bracht in 1733 een bezoek aan de koning van het rijk Dahomey, aan de Westkust van Afrika. Het was zijn taak om een aantal door de koning gevangen genomen Nederlanders vrij te krijgen en om de handel met het rijk zien te herstellen. De koning leverde onder andere slaven aan de Nederlanders, maar de verhoudingen waren vertroebeld geraakt. Het uitgebreide journaal dat hij bijhield vormt de basis van een boek, samengesteld en voorzien van een inleiding door Henk den Heyer. Interview van Paul van der Gaag. Boek: Naar de koning van Dahomey, door: Henk den Heyer.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van hoofdredacteur van 'Ons Erfdeel' (tijdschrift ter bevordering van de Vlaams-Nederlandse cultuur) Jozef Deleu. Op West Papoea, het Indonesische deel van Nieuw Guinea, wordt de roep om onafhankelijkheid steeds luider. Onafhankelijkheid die ze eigenlijk al in 1969 hadden moeten krijgen. In dat jaar had een referendum moeten plaatsvinden, maar in plaats daarvan organiseerde de Indonesiërs een schertsvertoning, waarbij 1025 door hen geselecteerde kiesmannen unaniem voor aansluiting bij het rijk van Soeharto kozen. In OVT worden nieuwe feiten onthuld over de Nederlandse betrokkenheid bij die schertsvertoning. Een gesprek met Henk den Heyer over het onlangs verschenen boek 'Naar de koning van Dahomey'. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey in 1733. Aandacht voor 'De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij', Een proefschrift over het houden van kippen. Een historische-sociologische analyse van de georganiseerde raspluimveeteelt. En aandacht voor de documentaire van Cherry Duyns 'De overtocht', over drie Nederlandse emigranten die in 1900 met de SS Potsdam naar Amerika vertrokken. 11.00-12.00: Een interview met de historicus H.W. von der Dunk n.a.v. het verschijnen van zijn boek 'De verdwijnende hemel', over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De grootste gijzeling van Nederlanders in een oorlog waar zij niet direkt bij betrokken was, vond tien jaar geleden plaats tijdens de Golfcrisis. Tussen 2 augustus en 10 december 1990 zijn Nederlanders 'gast' van de Irakese leider Saddam Hoessein. Een tweeluik over deze gijzelingsperiode. Deel 2: de gijzeling in Bagdad. De Nederlandse gemeenschap in bange dagen. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Gijzeling Golfcrisis en de uitzenddatum. INFO: 'De verdwijnende hemel: Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw'- H. W. von der Dunk, uitg. Meulenhoff, isbn 90 290 6850 7 'De liefde voor de kip als spiegel van de maatschappij' - Bert Mombarg, uitg. van Gorcum, isbn 90 232 3660 2 (presentatie 18/12) 'Naar de koning van Dahomey' - Henk den Heyer, Walburg Pers, isbn 90 5730 136 9 T.v.-documentaire 'De overtocht' van Cheryy Duyns: maandag 18 december 21.00-22.00 Nederland 3

advertentie