De eerste Nederlandse radio-uitzending

Fragment OVT 7 november 1999 uur 2 (5,5 min.)

De eerste Nederlandse radio-uitzending

Fragment OVT 7 november 1999 uur 2 (5,5 min.)

Niet de AVRO, maar de Friese ingenieur Idzerda was de eerste die op 8 november 1919 als een soort omroep van start ging. Dat deed hij vanuit zijn studio in de Beukstraat 8 in Den Haag. Hij experimenteerde niet alleen met radio in zijn Soiree Musicale, maar maakte er reclame voor in bladen en zond regelmatig uit. Kees Slager over deze begintijd van de radio in Nederland. Geluidsfragmenten Idzerda en Emile Stuttenhelm.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: 10: VARA Verder in het eerste uur een gesprek met de historicus/politicoloog Jouke de Vries over Jan Pronk, Joop Den Uyl en andere sociaal-democraten en de grondpolitiek. Daarnaast aandacht voor het 175-jarig bestaan van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Een gesprek met twee auteurs van het jubileumboek Hans Vandersmissen en de ex-redder Siep Zeeman. 11.00-12.00: Aandacht voor de 80-jarige herdenking van de eerste radio-uitzending van ir. Idzerda. Voorstelling 'Biotex' van theatergroep Hollandia. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 45: Van de wieg tot het graf. Het ideaal van een verzorgingsstaat Hoewel in de eerste helft van deze eeuw een aantal sociale voorzieningen tot stand waren gekomen, is het stelsel van sociale zekerheid na de Tweede Wereldoorlog pas echt opgezet: de noodwet Drees, waarbij voor het eerst de oudedagsvoorziening voor bejaarden werd geregeld, de werkeloosheidswet van 1952 en de definitieve ouderdomswet van 1957. Maar naast sociale zekerheid probeerde de staat ook zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse onderdaan. Kortom er werd in Nederland gewerkt aan het ideaal van de verzorgingsstaat. Maar terwijl aan dit ideaal nog volop werd gewerkt, begon men in de jaren zeventig al voorzichtig met de sloop van de verzorgingsstaat. Boeken en voorstellingen: - 'Redders: 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij'- Vadersmissen/Zeeman/Brinkman- uitg. KNRM, isbn 90 6611 316 2 - Voorstelling 'Biotex'- Theatergroep Hollandia. Speeltijden: 075-612 7555 - 80-jarige herdenking eerste radiouitzending door ir. Idzerda in De Avonden, 8 november, 22.00-23.00 uur, Radio 5

advertentie