Het leven van Willem Drees (1886-1988)

Fragment OVT 27 juni 1999 uur 1 (27 min.)