Handwerkers Vriendenkring

Fragment OVT 31 januari 1999 uur 2 (6 min.)

Handwerkers Vriendenkring

Fragment OVT 31 januari 1999 uur 2 (6 min.)

De joodse bevolking heeft een grote invloed gehad op sociale veranderingen, aldus Ab Caransa. Hij meent verder dat het vierde gebod uit de bijbel, over de rustdag, geleid heeft tot de 40-urige werkweek. Handwerkers Vriendenkring was een organisatie, waar veelal joodse arbeiders bij betrokken waren. Ze wilden hervormingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zonder de hele maatschappij ingrijpend te veranderen. Marnix Koolhaas in gesprek met Ab Caransa.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Column van oud-minister-president Willem Drees: De nacht van Staal Maatschappijen van mobiele telefoons beconcurreren elkaar op dit moment op leven en dood. Aanleiding voor Ovt tot een gesprek met prof.dr. Eric Fischer, bijzonder hoogleraar in de Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de sociale aspecten (UvA), die afgelopen woensdag zijn oratie 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis' uitsprak. Verder vierde de Ziekenfondsraad afgelopen dinsdag zijn 50-jarig bestaan en daar werd het boek 'Zorg tussen staat en markt. De Ziekenfondsraad 50 jaar. De groei, bloei en hapering van het participatiemodel' gepresenteerd. Een gesprek met Maarten van Bottenburg, één van de auteurs. 11.00-12.00 Aandacht voor de MI 5 archieven over Mata Hari. Een gesprek hierover met Gerk Koopmans van het Fries Museum. Gesprek met Ab Caransa, auteur van het boek- 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 5: Uit eerbied voor het leven. Felix Ortt (1866-1959) was één van de belangrijkste propagandisten van de in 1894 opgerichte Nederlandse Vegetariërbond. Behalve vegetariër was hij ook christen-anarchist, geheelonthouder, inspirator van de Rein Levenbeweging en oprichter van de kolonie van de Internationale Broederschap. Boeken en tentoonstellingen: - 'Concurrentie, een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis'- E.J. Fischer, uitg. IISG, isbn 90 5742 022 8 - 'Zorg tussen staat en markt; De ziekenfondsraad 50 jaar: de groei, bloei en hapering van het participatiemodel' - Maarten van Bottenburg/Geert de Vries/Annet Mooij , uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 050 8 - 'Handwerkers Vriendenkring 1869-1942'- Ab Caransa, uitg. René de Milliano, isbn 90 72810 21

advertentie