Column van Willem Drees: antimilitarisme na de Eerste Wereldoorlog

Fragment OVT 28 maart 1999 uur 1 (4,5 min.)