Willem Drees: herinnering aan socialistische bewustwording in 1902

OVT, 3 januari 1999 (4'50")

Willem Drees: herinnering aan socialistische bewustwording in 1902

OVT, 3 januari 1999 (4'50")

column van oud-premier Willem Drees over de eerste socialistische vergadering die hij bijwoonde tijdens een felle verkiezingsstrijd in 1902 in Amsterdam. [De column is een HA-fragment van een serie wekelijkse radiopraatjes die Drees tussen 1960 en 1962 voor de VARA-radio hield met als titel 'Zestig jaar levenservaring'

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Deze uitzending wordt opgenomen in het Nationaal Vakbondsmuseum in Amsterdam. Dit gebouw van de architect H.P. Berlage werd in 1900 in gebruik genomen door de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDP) van Henri Polak en Jan van Zutphen en kreeg al snel de bijnaam 'De Burcht'. Het gebouw werd het symbool voor de idealen van de ANDB. Aan het begin van de uitzending de eerste column van een 26-delige serie, waarin oud-minister-president Willem Drees persoonlijke herinneringen ophaalt aan de eerste helft van de eeuw. Aflevering 1: Over zijn kennismaking met het socialisme. (Eerder uitgezonden door de VARA-radio in 1960/1961.) Verder discussiëren in het eerste uur vier biografen van evenzoveel kunstenaars, die zich omstreeks 1900 vol overgave tot het socialisme bekeerden in de overtuiging dat de wereld aan het begin stond van een nieuw tijdperk, een tijdperk dat ook 'de nieuwe mens' zou voortbrengen. Elsbeth Etty, Jan Fontijn, Herman de Liagre Böhl en Hans Goedkoop vertellen over de toekomstverwachtingen (en teleurstellingen) van Henriëtte Roland Holst, Frederik van Eeden, Herman Gorter en Herman Heijermans. Ten slotte om 11.15 uur het eerste deel van de nieuwe Spoor Terug-documentaire, die het hele jaar 1999 zal duren, onder de titel De gedroomde eeuw. Honderd jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen daarin de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 1: De droom van de productiecoöperatie, zoals die in de kolonie Walden van Frederik van Eeden, rond 1900 vorm kreeg en in de jaren zeventig in iets andere vorm bij Impuls in Pieterburen opnieuw in de praktijk werd gebracht.