1813 Nederland door de Russen bevrijd

1813 Nederland door de Russen bevrijd

Deze week is het 200 jaar geleden dat de Russen Nederland hebben bevrijd van Napoleon.Russische Kozakkentroepen speelden in november 1813 bij de bevrijding van Amsterdam van het Napoleontische juk een cruciale rol. Door deze machtswisseling kon de Amsterdamse elite een essentiële invloed uitoefenen bij de terugkeer van de Oranjedynastie: de aanvaarding van de constitutionele monarchie, geënt op de verworvenheden van de Franse Tijd. Em. Hgl. Russische Geschiedenis Bruno Naarden en Jurn Buisman van Museum Geelvinck waar de expositie '1813, Nederland bevrijd door de Russen!' plaatsvindt.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

John F. Kennedy; Column Philip Freriks; Historische boeken en games; HetSpoor terug: PTSS: posttraumatisch stresssyndroom, dl. 1

advertentie