God in de Oorlog, boek Jan Bank

boek over kerkverzet in WO2