200 jaar Frankenstein

200 jaar Frankenstein

1 januari 2018 is het tweehonderd jaar geleden dat de wereld kennismaakte met Victor Frankenstein en het gruwelijke wezen dat hij creëerde. Beide figureerden in wat wel de eerste sciencefiction roman genoemd wordt: Frankenstein, or the modern Prometheus. Dr. Frankenstein en zijn Monster leven nog steeds door. Hoe keek men toe en nu naar het verschijnsel? Janneke Budding schreef ''Frankenstein; het Monster en zijn Makers'' en is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Zoals gebruikelijk eindigt OVT het jaar weer met het jaarlijks "In Memoriam": een terugblik op onder meer leven en betekenis van Helmut Kohl, Jeanne Moreau, Fred van der Spek en Jorge Zorrequieta. Daarnaast aandacht voor 200 jaar Frankenstein en in Het Spoor Terug deze week een documentaire over Bijlmerflat de Gliphoeve.

advertentie