Als een meeuw op de golven, Albert Verwey en zijn tijd.

Als een meeuw op de golven, Albert Verwey en zijn tijd.

Iedereen heeft wel een idee bij de Tachtigers. Dat waren toch die schrijvers van de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste ervaring? Maar gold dat ook voor Tachtiger Albert Verwey? Hij begon als leerling van Willem Kloos en eindigde als een ‘waarlijk nationale figuur’, een soort dichter des vaderlands.Historica Madelon de Keizer schreef zijn biografie ‘Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd’. De auteur is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Live vanaf het Winternachten Festival in Den Haag. Met o.a. omgang met het slavernijverleden, de column van Nelleke Noordervliet, Boeken met Wim Berkelaar, Tapijt van Bayeux, 'Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd', 'De Idealisten' van Louise Fresco, 'Wormen en Engelen' van Maarten van der Graaff. En muziek van Ernst Reijseger