Billy Graham gestorven

Billy Graham gestorven

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Graham is de aartsvader van de massa-evangelisatie. Hij bracht aan minstens 210 miljoen zielen de blijde boodschap, en polderevangelisten als Johan Maasbach keken het vak af van Graham.Protestantismekenner Hans Krabbendam is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Verder o.a. aandacht voor de film Black Panther, de column van John Jansen van Galen, Oranjes in oorlog en revolutie, historische boeken van Wim Berkelaar, de beroemde componist Dmitri Sjostakovitsj en Het Spoor Terug.

advertentie