OVT 25 februari 11:00 - 12:00, 2e uur

OVT 25 februari 11:00 - 12:00, 2e uur

In dit uur aandacht voor de beroemde componist van de voormalige Sovjet-Unie, Dmitri Sjostakovitsj en Het Spoor Terug over de Javavogel, een vogel op de vlucht

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De Heere God nam hem vlak voor zijn honderdste tot Hem. Billy Graham, zo werd deze week bekend, stierf op zijn 99ste. Verder o.a. aandacht voor de film Black Panther, de column van John Jansen van Galen, Oranjes in oorlog en revolutie, historische boeken van Wim Berkelaar, de beroemde componist Dmitri Sjostakovitsj en Het Spoor Terug.

advertentie