Migratie- en vluchtelingenstromen in de recente geschiedenis, 10.07

Migratie- en vluchtelingenstromen in de recente geschiedenis, 10.07

Europa moet één en daadkrachtig zijn bij de oplossing van het vluchtelingenprobleem, aldus Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, bij de presentatie van het 'verplichte' vluchtelingenspreidingsplan. Maar werkt een verdeelsleutel wel? Het is eerder tevergeefs geprobeerd op de Conferentie van Evian in 1938. Toen wilde men het vraagstuk van de Joodse vluchtelingen oplossen. Marlou Schrover, hoogleraar in de geschiedenis van Migratie te Leiden, komt vertellen over Europa en de vluchtelingen in de jaren dertig, tijdens de Hongaarse Opstand en tijdens de oorlogen in voormalig Joegoslavië.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

De geschiedenis van migratie in Europa; Pablo Escobar als filmster; de column van Nelleke Noordervliet; Therapeutische castraties in Nederland; de vondst van Superhenge; "Like a Rolling Stone" van Bob Dylan 50 jaar oud; Het Spoor Terug over het zwarte leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

advertentie