Dromen uit de Gouden Eeuw

Dromen uit de Gouden Eeuw

Nederland werd in de zeventiende eeuw gekenmerkt door ‘durf en vroomheid, geest en fantasie’, door ‘de wil tot daden’ en ‘het besef voor recht en redelijkheid’. Zo schreef de historicus Johan Huizinga over de inwoners van de polder in de gouden eeuw. Ze hadden een droom, al ‘die winkeliers die Holland regeerden', zoals buitenlanders tot hun stomme verbazing constateerden. Historicus Luc Panhuysen is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT