Het boek: Jezus en de vijfde evangelist

Het boek: Jezus en de vijfde evangelist

Zijn koninkrijk was niet van deze aarde en stond meer open voor de allerarmsten en verminkten dan voor de welgestelden en machtigen. We kennen zijn leven en werk vooral uit de vier evangelies. Maar er is een nog minstens zo belangrijke bron: het zogenoemde vijfde evangelie, oftewel, het werk van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Deze zag een Palestina vol Messiassen, waarvan de verlosser er één was. Classicus Fik Meijer schreef ‘Jezus en de vijfde evangelist' en is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

advertentie