Weerzien na het grote schisma, 10.27

Weerzien na het grote schisma, 10.27

Het heeft een kleine duizend jaar geduurd, maar deze vrijdag zien ze elkaar eindelijk weer: de paus van Rome en het hoofd van de Oosters Orthodoxe kerk. Op Cuba, naar verluidt dankzij bemiddeling van niemand minder dan Raul Castro. In het jaar des heren 1054 excommuniceerden de kerkvaders van West en Oost elkaar. De gebeurtenis zou de geschiedenis in gaan als het grote schisma. Een van de oorzaken was dat de oosterse patriarch er geen zin in had om de paus van Rome als opperbaas te erkennen. Op zijn beurt begreep deze niet waarom zo’n kiezelsteentje niet aanvaardde dat hij, Leo IX de Steenrots was waarop de Verlosser zijn kerk had gebouwd. En dan was er ook nog een even zwaarwichtig als onbegrijpelijk theologisch verschil van inzicht over de heilige geest. Zullen de kerkheren zich op Cuba eindelijk verzoenen? Kerkhistoricus Peter Raedts is te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Wekelijks programma over de Onvoltooid Verleden Tijd met deze week een uitzending over o.a. burgerrechtenactivist Stokely Carmichael, een dramaserie over Ruud Lubbers en Rembrandts naakte meisjes.

advertentie