Schilderij van reparatie dijkdoorbraak rondom 1672

Dijkreparatie op 17e eeuws schilderij