In Antonius & Cleopatra lopen wereldpolitiek en de passionele liefde tussen de Romein Antonius (Hans Kesting) en de Egyptische Cleopatra (Chris Nietvelt) door elkaar. Antonius’ verscheurdheid tussen publieke verantwoordelijkheid en de wil van het hart leidt tot een bloedbad.

Antonius & Cleopatra

Antonius is in de armen van de Egyptische koningin Cleopatra zijn vaderland Rome en zijn politieke ambitie uit het oog verloren. De dood van zijn echtgenote dwingt hem terug te keren naar Rome en de politiek. Om de banden met de andere machtige man, Octavius Caesar aan te halen, trouwt hij diens zuster. Maar het huwelijk is nog maar net afgesloten of Antonius licht de hielen en haast zich weer naar zijn Egyptische minnares. Octavius Caesar maakt gebruik van Antonius’ afwezigheid in Rome om steeds meer macht te verzamelen. Uiteindelijk begeeft hij zich met een leger naar Egypte om daar definitief met zijn tegenstander af te rekenen. 

 

Antonius & Cleopatra

Cleopatra (Chris Nietvelt)
Koningin van Egypte en Antonius’ geliefde. Zij ís Egypte. In haar leiderschap paart ze het politieke aan het persoonlijke, waardoor haar missie voor een autonoom Egypte gelijk opgaat met de liefde voor Antonius. Ze opereert vanuit passie en een rotsvast geloof.

Antonius (Hans Kesting)
Na de dood van Julius Caesar één van de drie machthebbers van Rome. In Egypte verwaarloost hij zijn staatkundige verplichtingen om bij zijn minnares Cleopatra te zijn. Hij wil zijn eer als Romeins staatsman herstellen, gaat daarvoor zelfs een huwelijk aan, maar zijn liefde voor de Egyptische koningin blijkt sterker.

Octavius Caesar (Maria Kraakman)
Vormt na Caesars dood met Antonius en Lepidus het triumviraat dat de macht over Rome overneemt. Leidt de wereld op basis van zijn managementpolitiek, waarin tegenstanders zowel strategisch als tactisch uitgeschakeld worden. In deze enscenering is Octavius Caesar een vrouw.

Lepidus (Steven Van Watermeulen)
Derde en oudste lid van het triumviraat. Zijn pogingen om Antonius met Octavius Caesar te verzoenen – teneinde de vrede in het Romeinse Rijk te bewaren – worden de goedgelovige Lepidus snel noodlottig.

Charmian (Marieke Heebink)
Eerste adviseur van Cleopatra, kritisch en een vrijgevochten geest. Ze is een belangrijk klankbord voor de koningin, bemiddelt en geeft raad. Charmian identificeert zich volledig met haar meesteres.

Enobarbus (Bart Slegers)
Eerste adviseur van Antonius. Hij is loyaal, toegewijd en eerlijk. Zelfs wanneer Antonius in zijn ogen kapitale militaire en politieke fouten begaat, blijft hij in zijn positie als topadviseur tot de gevolgen onomkeerbaar blijken.

Iras (Frieda Pittoors)
Tweede adviseur van Cleopatra. Maakt onderdeel uit van de grandeur van Egypte. Zij ondersteunt en verzorgt Cleopatra onvoorwaardelijk.

Octavia (Ilke Paddenburg)
Zus van Octavius. Een politiek huwelijk tussen Octavia en Antonius moet de breuk in het driemanschap repareren. Octavia wordt het symbool van nationale eenheid, maar het showhuwelijk houdt zeer kort stand.