Julius Caesar (Hugo Koolschijn) verwerft zijn macht juist omdat hij de massa virtuoos weet te bespelen. Een aantal politici vreest de dictatuur en ruimt hem uit de weg om de democratie te redden, maar dan is het al te laat om het veranderde politieke klimaat te keren.

Julius Ceasar

De enorme populariteit en groeiende politieke macht van Julius Caesar beangstigen zijn politieke bondgenoten. Zij vrezen dat het Caesar nauwelijks moeite zou kosten om de republiek om te vormen tot een dictatuur. Brutus’ vriend Cassius voedt deze angst en zij komen tot een radicaal besluit: alleen de dood van Julius Caesar kan de Romeinse republiek redden. Na Caesars dood kan Brutus het ontzette volk bedaren en overtuigen van de noodzaak van deze politieke moord. Maar hij heeft ook Antonius, vriend van Caesar, spreekrecht gegeven. Deze doet de stemming omslaan en de samenzweerders moeten de stad uitvluchten. Een burgeroorlog breekt uit.

Julius Ceasar

Brutus (Roeland Fernhout)
Een denker voor wie het politieke bedrijf een ethische aangelegenheid is. Als consul vreest hij de machtsconcentratie rond zijn vriend Caesar die een bedreiging zou kunnen vormen voor de republiek. Een politieke moord lijkt de enige uitweg, in zijn overpeinzingen zoekt Brutus naarstig naar een rechtvaardiging voor de moord op de mens Caesar.

Cassius (Marieke Heebink)
Vriend en bondgenoot van Brutus. Een pragmaticus voor wie politiek handelen is. Cassius overtuigt Brutus ervan dat een moord op Caesar onvermijdelijk is. Zijn motieven zijn dubbel: de redding van de republiek én de persoonlijke afkeer van Caesar. In deze enscenering is Cassius een vrouw.

Julius Caesar (Hugo Koolschijn)
Charismatisch leider die feilloos inspeelt op de behoeften van het volk. Zijn ambitie is grenzeloos en door zijn buitenlandse veroveringstochten heeft hij Rome een enorme rijkdom bezorgd.

Portia (Ilke Paddenburg)
Vrouw van Brutus. Zij eist een plek op in zijn politieke leven, dat hij volledig gescheiden van het huwelijk ziet. Voor Portia is de scheiding tussen privé en politiek echter onacceptabel. 

Calpurnia (Janni Goslinga)
Vrouw van Caesar, voor wie huwelijk en privé-leven boven politieke aangelegenheden staan. Zij kan tot Caesars menselijke kern doordringen, maar verliest het uiteindelijk van zijn politieke ambitie. Voelt feilloos aan dat het politieke klimaat zeer bedreigend wordt voor haar echtgenoot.

Antonius (Hans Kesting)
Rolt de politiek in door de moord op zijn vriend Caesar. Wordt politicus van de grote emoties. Op ongeëvenaarde wijze bespeelt hij de gevoelens en sentimenten van de massa. Vormt na Caesars dood met Octavius Caesar en Lepidus het triumviraat dat de macht in Rome overneemt.

Octavius Caesar (Maria Kraakman)
Neef en adoptiefzoon van Julius Caesar, die zich ook Caesar laat noemen. Vormt later met Antonius en Lepidus het triumviraat. In deze enscenering is Octavius Caesar een vrouw.