Coriolanus (Gijs Scholten van Aschat) weigert zich neer te leggen bij de veranderde politieke constellatie ten tijde van de opkomst van de Romeinse Republiek. Hij trotseert het volk en zijn nieuwe vertegenwoordigers en wordt verbannen. Uiteindelijk trekt hij ten strijde tegen zijn moederstad Rome.

Coriolanus

Coriolanus is een telg uit een oud patriciërsgeslacht die als generaal in de expansieoorlogen van de Romeinse Republiek meermaals zijn waarde heeft bewezen. Wanneer hij voorgedragen wordt als consul, lijkt niets een succesvolle politieke carrière in de weg te staan. Maar Coriolanus speelt het politieke spel slecht: hij steekt zijn verachting voor het gewone volk niet onder stoelen of banken en weigert de volkstribunen, hun recent aangestelde vertegenwoordigers, te erkennen. Het conflict loopt uit de hand en Coriolanus wordt verbannen. Vervuld van haat sluit hij een verbond met de aartsvijand van Rome en keert zich tegen zijn vaderland.

​​​​​​Coriolanus

Coriolanus (Gijs Scholten van Aschat)
Succesvol generaal uit een oud patriciërsgeslacht. De politiek is een logische volgende stap in een veelbelovende carrière. Hij kan rekenen op de steun van invloedrijke vrienden, maar door zijn ongezouten uitspraken maakt hij zich ongeliefd bij het gewone volk en haar vertegenwoordigers.

Volumnia (Frieda Pittoors)
Moeder van Coriolanus. Zij heeft haar leven gewijd aan de vooraanstaande positie en status van haar familie in dienst van het vaderland. Nu concentreert ze haar ambitie op haar zoon, die alles mee heeft om geschiedenis te schrijven.

Virgilia (Janni Goslinga)
Vrouw van Coriolanus. Hoewel hun band het resultaat is van een weloverwogen huwelijkspolitiek, houden Coriolanus en zij innig van elkaar. Maar Virgilia weet dat zij de eeuwige tweede is: de ambitie van Volumnia heerst ongenaakbaar in Coriolanus’ hart.

Menenius (Steven Van Watermeulen)
Een door de wol geverfde politicus uit een patriciërsgeslacht dat al generaties lang de Romeinse politiek beheerst. Een politieke crisis heeft hem nog nooit een maaltijd doen overslaan. Zijn charisma is zijn beste bondgenoot. Als partijgenoot verdient Coriolanus zijn steun, maar veel meer nog is de jonge militair een dierbare vriend die bij Menenius vaderlijke gevoelens opwekt.

Cominius (Maria Kraakman)
Politieke medestander en vriend van Coriolanus. Als consul is hij de legeraanvoerder in de expansieoorlog tegen de Volscen. Hij erkent graag de doorslaggevende verdiensten van Coriolanus in de strijd en geeft hem zo een voorzetje bij zijn toekomstige politieke carrière. In deze enscenering is Cominius een vrouw.

Secinius en Brutus (Majd Mardo en Alwin Pulinckx)
Volkstribunen, die een bredere politieke inspraak van het volk in de Romeinse republiek mogelijk moeten maken. Zij zijn benoemd om een dreigende burgeroorlog te voorkomen. Als politieke nieuwkomers profileren zij zich tegenover het elitaire politieke establishment. Coriolanus’ openlijke minachting voor het volk is koren op hun molen.

Aufidius (Bart Slegers)
Militair leider van de Volscen, een volk dat zich met de moed der wanhoop probeert te verzetten tegen de agressieve expansiepolitiek van Rome. Coriolanus heeft hem al meermaals verslagen en is voor Aufidius hét symbool van de Romeinse vernedering van zijn volk.