TBS: geen straf

TBS: geen straf

Dit fragment is onderdeel van

Labyrint radio

De wetenschap onderzoekt, vindt uit, legt nieuwe werelden bloot en geeft richting aan onze toekomst. Labyrint geeft duiding aan wetenschappelijke ontwikkelingen en zoekt naar nieuwe theorieën en experimenten.