Labyrint Radio

Flexibele Intelligentie

Labyrint Radio

Flexibele Intelligentie

Bij muizen is het al gelukt: een verstandelijke handicap behandelen met medicijnen. Na verloop van tijd zijn ze even slim als hun gewone soortgenoten. Moleculair neurobioloog Ype Elgersma van Erasmus Medisch Centrum is er trots op, en hoopt dat de behandeling even goed zal aanslaan bij mensen met een verstandelijke beperking. De eerste experimenten zijn inmiddels begonnen en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Voor zijn onderzoek werkte hij nauw samen met celbioloog Casper Hoogenraad, die in zelf opgekweekte hersenen onderzoekt wat essentieel is voor ons vermogen om goed te leren. In Labyrint vertellen ze hoe ze het geheim van ons lerende brein steeds verder ontrafelen.