Het Spoor terug: Het Schot, deel 2

OVT 3 mei 2009 uur 2 (29 min)

Het Spoor terug: Het Schot, deel 2

OVT 3 mei 2009 uur 2 (29 min)

Het Spoor terug: Het Schot, deel 2 Het was vrede, maar de oorlog laaide nog één keer op in Utrecht. Het gebeurde op 7 mei 1945, vlak voor de glorieuze intocht van de Canadezen. Bij het Wilhelminapark ontstond een dodelijk schermutseling tussen een twaalftal BS-ers en nog niet ontwapende Duitse militairen. Bij dit tragische incident kwamen tien BS-ers om. Op 7 mei 2006 zond OVT een reconstructie uit, met de veronderstelling dat het eerste schot zou zijn gelost door één van de overlevenden: Hans van Ameijde. Het wekte verdriet en verbazing onder zijn kinderen. Zij kwamen met een historische bandopname waarop hun inmiddels overleden vader gedetailleerd vertelde wat er gebeurd was. (let op is een opname met snurkende hond van Hans van Ameijde op de achtergrond) Samenstelling: Jeroen Wielaert

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Mathijs Deen en Jos Palm 10.00-11.00: N.a.v. de gebeurtenissen afgelopen Koninginnedag in Apeldoorn een gesprek over ‘de geschiedenis van het nabije Koningschap’, oftewel hoe hebben de Oranjes de monarchie vormgegeven. Met Coen Tamse, emeritus hoogleraar Nederlandse Politieke Cultuur; Jan van den Berghe, Vlaams kenner van Europese vorstenhuizen; en Matthijs Lok, historicus nieuwe geschiedenis aan de UvA en auteur van het pas verschenen boek ‘Windvanen, Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820)’over de Napoleontische invloeden in de vorming van het Nederlandse koningshuis en de Franse Restauratie En de column van de journalist Henk Hofland 11.00-12.00: 40 Jaar geleden werd de Katholieke Hogeschool Tilburg, nog voor de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam, door studenten bezet. Toenmalig student Frans Godfroyd over die bezetting in Tilburg. Historicus en Elsevier-redacteur Robert Stiphout over zijn boek‘ De bloedigste oorlog. Het vergeten bataljon Nederlandse militairen in Korea’ . Het verhaal van de eerste lichting die in 1950 naar Korea vertrok aan de hand van onder meer archiefmateriaal en interviews met oud-strijders. 11.25 Het Spoor terug: Het Schot, deel 2 Het was vrede, maar de oorlog laaide nog één keer op in Utrecht. Het gebeurde op 7 mei 1945, vlak voor de glorieuze intocht van de Canadezen. Bij het Wilhelminapark ontstond een dodelijk schermutseling tussen een twaalftal BS-ers en nog niet ontwapende Duitse militairen. Bij dit tragische incident kwamen tien BS-ers om. Op 7 mei 2006 zond OVT een reconstructie uit, met de veronderstelling dat het eerste schot zou zijn gelost door één van de overlevenden: Hans van Ameijde. Het wekte verdriet en verbazing onder zijn kinderen. Zij kwamen met een bandopname waarop hun inmiddels overleden vader gedetailleerd vertelde wat er gebeurd was. Samenstelling: Jeroen Wielaert