Spoor Terug: Kelderratten in Nijmegen deel 2

Fragment OVT 19 mei 2002 uur 2 (32,5 min)

Spoor Terug: Kelderratten in Nijmegen deel 2

Fragment OVT 19 mei 2002 uur 2 (32,5 min)

Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Reichswald dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden huizen branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo’n 100 mannen vrouwen en kinderen zes maanden lang ondergronds. Al vanaf de eerste dag na de luchtlandingen worden zij door de paters opgevangen. In deze spoor terug het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de historische en spectaculaire verkiezingsuitslagen praten de parlementair historicus Gerard Visscher en de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager over het informeren en formeren van kabinetten in het verleden. Verder een gesprek over het 125-jarig bestaan van het weekblad De Groene Amsterdammer met Rob Hartmans, auteur van een boek over de Groene Amsterdammer dat over enkele maanden verschijnt en met oud-redakteur Maarten van Dullemen. 11.00-12.00: Aandacht voor de promotie van Inger Leemans ‘Het woord is aan de onderkant’, Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700’. Aandacht voor de prijzen van koeien door de eeuwen heen. Een reportage met Jan Post, auteur van het boek ‘De waarde van een koe. Prijzenreeksen van melkvee’. En Peter te Nuyl is bezig met de voorbereiding voor een theaterstuk over het leven van Bonifatius. In 2004 is het 1250 jaar geleden dat hij bij Dokkum werd vermoord. Hoe zit het eigenlijk met de mythe rond Bonifatius? Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Kelderratten, deel 2 (slot) Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Reichswald dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden huizen branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo’n 100 mannen vrouwen en kinderen zes maanden lang ondergronds. Al vanaf de eerste dag na de luchtlandingen worden zij door de paters opgevangen. In deze spoor terug het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder. Samenstelling Gerard Leenders INFO: -‘Het woord is aan de onderkant’, Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700’ – Inger Leemans, uitg. Vantilt, isbn 90 75697 80 5 -‘De waarde van een koe. Prijzenreeksen van melkvee' – Jan Post, uitg. eigen beheer, Robinsonstraat 139, 8923 AN Leeuwarden