De Plek 31-10-1995

*Gouda* I X= 108/109 en Y= 447/446

De Plek 31-10-1995

*Gouda* I X= 108/109 en Y= 447/446

De Goudse Glorie dreigt te vergaan. Het valt ook niet mee om zoveel monumentale panden te onderhouden. In Gouda brokkelt het zienderogen af. Muren vertonen steeds meer het relief van een belegen Goudse kaas.

Onlangs nog dreigden de pinakels van de voorgevel van het Stadhuis te storten. Na een bedeltocht langs de middenstand kon een bloedige afloop van toeristisch rondje om het stadhuis ternauwernood voorkomen worden. Gouda's trots staat nu in de steigers. Ook de Gouwekerk was jarenlang zo'n zorgenkind. Gelukkig dook Johan Maasbach op die het voormalige Godshuis van de RK-Parochie wel één hele gulden waard vond. De Dollars voor de miljoenenrestauratie krijgen hij en zijn volgelingen opgestuurd uit Amerika. Gouda kan verder niet terugvallen op suikeroompjes en moet het doen met het bedrag dat het Rijk jaarlijks uitkeert voor monumentenzorg.


Aan het woord komen: Wim Roose, Frank Goppel en Hr van de Bergh

advertentie