De Plek 2-01-1996

Maastricht II: Het Céramique terrein X=177/178 en Y=318/317