Het Interview

Het Interview

In opdracht van minister Verdonk onderzocht een speciaal team onder leiding van Willem Timmer de afgelopen jaren alle vormen van eer-gerelateerd geweld die in Nederland voorkomen, om vervolgens aanbevelingen te doen hoe eerwraak is aan te pakken en te voorkomen. Landelijk coordinator eerwraak van de politie, Willem Timmer, licht het rapport toe dat later op de dag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Aansluitend reageren politici.

advertentie