HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Afgelopen maandag zou een groep hulpverleners naar Tel Aviv vliegen, waaronder Anja Meulenbelt van Stichting Kafaia. De laatste keer dat we haar gezien hebben was als een steeds ongelukkiger kijkend lid van de delegatie Gretta Duisenberg.

Nu gaat Meulenbelt voor de SP de Eerste Kamer in. Een gesprek over haar lidmaatschap in de Eerste Kamer en en over het afblazen van haar aangekondigde training in Gaza.

----


Camiel Eurlings kwam in 1998 als het jongste kamerlid de Tweede Kamer binnen. Binnen het CDA had hij toen al een bescheiden plaatselijke politieke carrière doorgemaakt. Nu is Eurlings nog steeds jong, maar hij heeft in Den Haag een snelle spurt naar de hogere fractie-regionen gemaakt. Hij is nu vice-fractievoorzitter en is woordvoerder Buitenlands Beleid.
Wat is zijn standpunt en dat van het CDA over al of niet oorlog gaan voeren met Irak?
Djoeke Veeninga praat met Camiel Eurlings.

----


Wouter Bos en Jan Peter Balkenende zijn er in de formatiebesprekingen over eens geworden dat kleinere gemeenten meer mogelijkheden krijgen huizen bij te bouwen. Hiermee nemen zij afstand van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van Jan Pronk, die de groei van dorpen juist aan banden legde.

Hoe moet er nu zo bijgebouwd worden, dat oude pittoreske dorpen niet omringd worden door een ring van lelijke nieuwbouw? Hoe wordt de witte schimmel tegengegaan?

Teun van de Keuken bezocht enkele dorpjes in Friesland, waaronder Lemmer, en liet zich inlichten door architect Kees de Haan.

----

advertentie