HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00: Het Interview

In België bereidt iedereen zich voor op de federale verkiezingen van aanstaande zondag. Zaterdagavond is er het grote lijsttrekkersdebat op televisie maar vrijdagochtend kruisen de voormannen van de 3 grootste partijen al de degens op de VRT-radio. Stefaan Declercq van CD&V, Steve Stevaert van SPA en premier Verhofstadt van de VLD debatteren er over de grote verkiezingsthema's. We vragen VRT- parlementair journalist Johny Vansevenant wie daar als winnaar uitkwam.

-----

Gesprek met D'66-kamerlid Bert Bakker, die deel uitmaakt van het formatieteam van de partij. Ondanks eerdere weigeringen neemt D'66 nu toch deel aan het kabinet Balkenende-II, waardoor D'66 als links-liberale partij volgens de oppositie een rechts kabinet aan een meerderheid helpt. Tegenover het 'binnengehaalde' gekozen burgemeesterschap staan onder meer forse ingrepen in de ziektekosten en de sociale zekerheid. Terwijl de partij zich vorig jaar nog onomwonden uitsprak voor een kernkabinet van hooguit zeven ministers, wordt nu juist speciaal voor D'66 een extra ministerspost gecreëerd (bestuurlijke vernieuwing). Ook binnen de partijgelederen klinkt gemor. Zondag komen de leden bijeen tijdens een congres om zich uit te spreken over het regeerakkoord. In hoeverre komt het regeerakkoord tegemoet aan het gedachtegoed van de partij en zal deelname aan deze regering niet de doodsteek zijn voor een partij die in januari voor de derde keer op rij fors verloor?

Een van de kritische D'66-ers is Bart Slagter, afdelingsvoorzitter in Groningen. Hij is niet gelukkig over de vele ingeleverde D'66-punten.
-----

Het is oorlog tussen het rijk der virussen en de menselijke soort. In dit land heeft de vijand het gemunt op ons pluimvee. Bevelhebber Veerman van het ministerie van landbouw ziet zich gedwongen harde maatregelen nemen. Maatregelen waarbij, noodgedwongen, ook onschuldige slachtoffers vallen. Het elitecorps van de minister wordt gevormd door geharde RVV'ers die, gesteund door lokale politie-eenheden, elk verdacht stuks pluimvee onmiddelijk afvoeren voor destructie.
Verslaggever Gerrit Kalsbeek toog naar de frontlinie, naar een huis met de fatale naam "Veldslag", in de gemeente Echteld. Daar drongen eergisteren de keurtroepen van minister Veerman de vijandelijke badkamer binnen van de familie Weg.
Ook trof hij een geheime lokatie aan, waar enkele gelukkige hoenders, voorzien van een nieuwe identiteit, van hun beperkte vrijheid genieten. Een verhaal over liefde in tijden van oorlog

advertentie