HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


## SPREIDINGSBELEID
Allochtonen spreiden over Rotterdam. Antilianen opvangen in een leegkomend asielzoekerscentrum. Kansarme nieuwkomers spreiden over Nederland. Het spreidingsbeleid - als oplossing voor de problemen in arme wijken in de grote steden - is weer helemaal terug in het politieke debat.

Het idee is deze keer opgeworpen door Dominic Schrijer. Hij is deelraadsbestuurder van de Rotterdamse wijk Charlois. Schrijer is, verrassend, prominent lid van Partij van Arbeid.
PvdA-Tweede kamerlid Adri Duivesteijn is fel tegen het idee van zo’n spreidingsbeleid. Duivesteijn is al jarenlang specialist volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij was jarenlang wethouder van Den Haag en hij is opgegroeid in een achterstandswijk, de Schilderswijk in Den Haag. Op alle mogelijke manieren deskundig dus en daarom zit hij op deze ochtend bij ons in de studio. Kees van den Bosch praat met de deskundige Duivesteijn.

====


## CURSUS RECLASSERING
Reclasseringsmedewerker Marc van Wechem geeft samen met Thea Houtenbos een training voor daders van huiselijk geweld. Zeven mannen die door de rechter veroordeeld zijn tot het volgen van deze training, komen iedere week twee en een half uur bijeen.

De reclassering moet van de overheid dertig miljoen euro bezuinigen. Juist nu politie en justitie huiselijk geweld streng willen aanpakken, zullen trainingen voor mannen die hun vrouwen of kinderen slaan daarom binnenkort verdwijnen. Tenminste als de bezuinigingen door gaan – de reclassering voert daar deze week actie tegen.
Verslaggever Irene Houthuijs was aanwezig bij een training in Alkmaar. Een reportage.

====


## ASIELZOEKERS OP NAURU
De Pacific Solution: zo noemt de Australische overheid de kampen voor asielzoekers die twee jaar geleden werden ingericht in Papoea, New Guinea en Nauru. Journalisten en advocaten zijn er niet welkom.

Aanleiding voor de kampen was het incident met de Tampa, een Noors containerschip dat meer dan vierhonderd Afghaanse vluchtelingen redde van een zinkende Indonesische veerboot. Australië weigerde de bootvluchtelingen toe te laten op eigen bodem. Uiteindelijk werd dus onder meer het eiland Nauru bereid gevonden om tegen een vergoeding van dertig miljoen dollar de asielzoekers te herbergen, in afwachting van een besluit over hun status.
Het beheer van de kampen op het eiland is uitbesteed aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): een intergouvernementele organisatie waarbij meer dan 90 lidstaten zijn aangesloten, waaronder Nederland.

Zo kon het gebeuren dat de Nederlandse psychiater Maarten Dormaar - die in eigen land al jaren lang asielzoekers had bijgestaan - vorig jaar zomer afreisde naar het ministaatje in de westelijke Stille Oceaan.
Vier maanden later keerde hij terug, veel illusies armer en vastbesloten om de klok te luiden. Gisteravond sprak Maarten Slagboom met hem.

====