HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 – 10.00: HET INTERVIEW

De nieuwe justitiebegroting

Vandaag wordt in de ministerraad de voortgangsrapportage drugssmokkel besproken en aanstaande maandag begint in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling Justitie, waar de minister van Justitie Piet Hein Donner zal moeten verdedigen hoe hij het achterstallig onderhoud in de rechtstaat wil aanpakken.
Daadkrachtig, en met een flinke hoeveelheid plannen voor nieuw beleid. In tegenstelling tot de andere departementen heeft hij er geld bij gekregen, maar ondanks die extra miljoenen moet er ook op Justitie bezuinigd worden.
Djoeke Veeninga praat met minister Donner over de voortgangsrapportage drugssmokkel en andere beleidspunten die besproken gaan worden.

We hoorden Donner eerder deze week in Berlijn, waar hij bij de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Schily op bezoek was, die nog eens zijn verontrusting over het Nederlandse beleid tot uitdrukking bracht.
Het plan om vluchten te gaan verbieden waar veel op gesmokkeld wordt, vluchten uit de Antillen en Suriname, is dat een concreet plan?

Kan dat, het vliegverkeer stil leggen tussen twee delen van het Koninkrijk, met alle gevolgen voor de rest van dat verkeer dat niets met drugs van doen heeft?

En dan het plan om drugstoeristen uit het buitenland te weren uit nederlandse coffeeshops door middel van een leden- en pasjes systeem.
Er is overal al gereageerd dat dat plan onuitvoerbaar, ongewenst en onzin is.
Wat is Donner's reactie hierop?

---

De Refojeugd

Moderne media, zoals radio en televisie, dringen steeds dieper het leven binnen van ‘Refo jongeren’: jongeren uit de achterban van de SGP en het Reformatorisch Dagblad.
Dat bleek uit een zelfonderzoek dat het Reformatisch Dagblad deed onder de eigen jongeren en vorige week in die krant gepubliceerd werd. Een maand eerder al stelde godsdienstsocioloog Gerard Dekker dat de refo levensstijl bedreigd wordt. De jongeren voelen steeds minder voor de leefwijze en opvattingen van hun ouders. Vooral ook onder invloed van de media.
Maar hoe kunnen de jongeren hun nieuwe levensstijl verenigen met hun geloof? Verslaggever Maarten Hagg ging op onderzoek uit.

----