Interview

Interview

Niet leuk

Politicoloog Godfried van Benthem van den Bergh schreef een boek over zijn manische en depressieve periodes. In 'Niet Leuk, De Wereld Van Depressie En Manie' doet hij verslag van zijn eigen ervaringen en hoopt daarmee lotgenoten te steunen. Van Benthem van den Bergh is momenteel lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.
---

Sombere wolken boven dagactiviteitencentra

De mensen die het Regionale Dagactiviteitencentrum in Assen bezoeken, stappen in een veilige wereld, vol creativiteit en gezelligheid; waar mensen met geschiedenis in de geestelijke gezondheidszorg overdag terecht kunnen. Er wordt gezongen, geschilderd getimmerd en gekletst. Maar de laatste dagen kan men ook enige onrust bespeuren onder de deelnemers van dit laagdrempelige centrum, want in het kader van het nieuwe rechtse fatsoen heeft de regering besloten deze sociaal-zwakke groep van twee kanten te benaderen. Allereerst komt er vanaf de maand juli een fikse eigen bijdrage. Daarnaast verplicht het kabinet binnenkort zowel instelling als deelnemers tot een enorme bureaucratische rompslomp. Dat zint de medewerkers van het RDAC niet, omdat ze liever met mensen werken dan met papier, en voor veel van de inlopers is het een bijna onoverkomelijke drempel van gedoe. De GGZ Drenthe is dan ook bang dat veel toch al geïsoleerde bezoekers zullen afhaken.

In deze reportage krijgt u een rondleiding in het Regionaal Dagactiviteitencentrum te Assen. En aan het woord dit keer geen beleidsmakers, politici, hoge ambtenaren, professoren en psychiaters, maar uitsluitend de mensen om wie het eigenlijk draait.
---

VVD Tilburg loost leden

Dinsdagavond heeft de VVD in de gemeente Tilburg twee van haar leden uit de fractie gegooid. Tegen de fractieafspraak in stemden zij niet voor Ruud Vreeman als nieuwe burgemeester, maar voor CNV-voorzitter Doekele Terpstra. De kwestie stond niet op zichzelf; fractievoorzitter Geert Naaykens zei tegen het Brabants Dagblad: 'Het schisma is puur te herleiden op loyaliteit. Er is totaal geen basis meer voor vertrouwen in elkaar.' Een gesprek met fractievoorzitter Geert Naaykens.
---

advertentie