De Open Plek 18-01-2000

HET GROENE HART 12 - Wonen op een boerenerf: het einde van de VINEX?

De Open Plek 18-01-2000

HET GROENE HART 12 - Wonen op een boerenerf: het einde van de VINEX?

Marjoke Roorda gaat in deze uitzending op stap met Michiel Brouwer, deelnemer aan het Groene Hart-debat. Samen kijken zij of kleinschalige erf-bebouwing de oplossing is voor het woningtekort in het Groene Hart.

Brouwer werkt sinds kort bij milieukundig onderzoek- en ontwerpbureau BOOM. Hij adviseert opdrachtgevers van dit bureau over duurzaam bouwen (DuBo). Zijn eerste project was Veldzicht, een zogenaamd voorbeeldproject van het Nationaal DuBo-centrum. Veldzicht ligt tussen de oude dorpskern Valkenburg (Zuid-Holland) en de provinciale weg N206 bij Leiden.

Na een korte wandeling door 'zijn' natuurvriendelijke wijk duikt Marjoke Roorda met Michiel Brouwer het Groene Hart in om te kijken of zijn idee van kleinschalige erf-bebouwing soelaas biedt voor de zo beleden woningnood van veel Groene Hart-gemeenten.

advertentie