De Open Plek 24-10-2000

Het Natte Hart 6 - Tollebeek: het laagste punt van de Noordoostpolder

De Open Plek 24-10-2000

Het Natte Hart 6 - Tollebeek: het laagste punt van de Noordoostpolder

Tijdens de overstroming van 1998 leek de Noordoostpolder meer op een binnenzee dan een polder. Vooral in de omgeving van Tollebeek, het laagste punt van Noordoostpolder, was de nood hoog. Boeren zagen hun akkers in korte tijd veranderen in immense waterpoelen, gewassen gingen volledig verloren, boerderijen en woonhuizen kwamen blank te staan.

In een poging nieuwe overstromingen te voorkomen, gaat het waterschap Zuiderzeeland dit najaar kades rondom het dorp aanleggen. Verslaggever Gerrit Kalsbeek kijkt ter plaatse wat precies de bedoeling is en probeert uit te vinden wat de dorpsbewoners van de plannen vinden.

advertentie