De Plek 6-04-1999

Eckelrade (plateau van Margraten)

De Plek 6-04-1999

Eckelrade (plateau van Margraten)

In deze aflevering aandacht voor teloorgang van de gordel van boomgaarden die vroeger op de hellingen rond het Limburgse dorp Eckelrade lag, waardoor erosie en wateroverlast werd voorkomen.

TXT1
Het plateau van Margraten, een hoogvlakte op mergel tussen de dalen van de Geul en de Voer. Bovenop dit plateau is ooit vruchtbare grond aan komen waaien. Een aeolische afzetting van Löss. Uitgelezen grond voor een volkje dat op meerdere manieren van zijn land willen genieten. Onder de vloer, op de vloer en ook nog erboven. Klaas Vos zit vandaag onder andere ergens onder de grond en Marjoke Roorda is in weilanden waar gras groeit of groeide in de schaduw van fruitbomen . Ze begint in een grub op de grens van natuur en cultuurlandschap met eerste generatie limburger Joost van Koppen.

JAZ Blok1 E.W.: "Want we zijn in een Holleweg…..
L.W.: …………..maf,ja,heel maf." 28.30

Evt afkondiging: u hoorde achtereenvolgens IVN-vrijwilliger Joost van Koppen, Veehouder en fruitkweker Hein Lambie, die voor zijn bedrijf de titel "mooiste erf van Limburg" kreeg en Mart Vandewalle de stoker van de lekkerste rinse appelstroop van het land.


TXT2
Terug naar Eckelrade, naar de Zuid Limburgse bloesem. Maar…… het gaat niet alleen om de hoogstambomen, hoe romantisch ook, uiteindelijk gaat het om verantwoord landschapsbeheer. Als de landbouw op het plateau van Margraten een nog grotere aanpak krijgt, zullen de heuvels van het Mergelland te snel afwateren naar beneden. De vruchtbare Löss-grond spoelt dan weg en de waterhuishouding van de Maas raakt nog meer in de war.
Als pleistertjes op de wonden van de ruilverkaveling worden er onder aan de kaalgeschoren hellingen bekkens gegraven om het modderwater te laten bezinken. Deze waterbakken brengen vrijwilliger Joost van Koppen van het IVN én professioneel boomsnoeier Frans Voncken van het IKL en verslaggever Marjoke Roorda van de VPRO op steeds verdere gedachten.

JAZ Blok 2 E.W.: "Elke provincie heeft………
L.W.: ………..geen landbouwgrond meer over." 5.20

TXT3
De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen steunt mensen die op een of andere manier in het bezit zijn gekomen van een ouderwetse boomgaard. Ze komen de fruitbomen snoeien. Maar projectleider Frans Voncken stuurt zijn mensen maar één keer.

JAZ Blok 3 E.W.: "Eh, kijk zo'n boomgaard…..
L.W.: ………te drogen…handfruit…(outfadend)" 4.15

advertentie