De Plek 4-05-1999

Rucphen

De Plek 4-05-1999

Rucphen


TXT 1
In de zandgrond van Noord Brabant liggen overal door de provincie verspreid kleine waterplassen. Vroeger waren dat de Vennen, geliefd bij mens, dier en plant als unieke biotopen, maar daar lijken ze al jaren niet meer op. Het wordt er steeds saaier. De vis bijt niet meer, 's zomers groeit het water dicht tot groene soep, de oevers worden ontoegankelijk door enorme rietkragen, en de omgeving staat vol met wilgenopslag en pijpestro. Om het tij te keren startte een werkgroep van het IVN begin jaren tachtig met het plaggen van een veldje aan de noordkant van het Rozenven op de grens van de gemeenten Roosendaal en Rucphen.
Mart Karremans coordineert al bijna 20 jaar de vrijwillige natuurschoonmaakploeg, Kees van Oers bestudeert al bijna veertig jaar de natuur en Marjoke Roorda bewondert de resultaten.
JAZ BlokA1: E.W. voetstappen…."Dit jaar hebben we……
L.W. ………..dan komt de rest vanzelf" 9.00

TXT2
Niet alleen de vrijwillige natuurbeschermers hebben ervaring met het herstel van het landschap. Even verderop naar het oosten ligt het landgoed de Pannenhoef. Daar werden heule mooie resultaten geboekt door het Brabantsch Landschap, boswachter Jan Schep laat halverwege zijn carriere de resultaten zien.
JAZ BlokA2 E.W.: knerp " Hallo……
L.W. …………… in ieder geval aangepakt wordt." 19.27

Evt: Afkondiging:
Totzover provinciaal natuur-ambtenaar Paul van Oeffelt en fysisch geograaf Janny Straatsma in gesprek met Marjoke Roorda , we horen haar straks nog terug met Joost Cools.

Tussen 11en12
TXT3
De 600 vennen van Noord Brabant zijn hard aan schoonmaak toe. Om te beginnen werden de ecologen van Ingenieursbureau Oranjewoud om de stand van zaken te inventariseren. Marjoke Roorda bespreekt de haalbaarheid van natuurherstel met Joost Cools.
JAZ BlokB: E.W.: " Wat is een ven?……
L.W.: ………dat gebeurt toch niet, haha" 6.06

Tussen 12 en 1
TXT4
We gaan nog even terug naar Marjoke Roorda in gezelschap van ecoloog Joost Cools bij het Rozenven op de grens van Roosendaal en Rucphen.
JAZ BLOK C: E.W.: "Je kunt ze lokken………
L.W.: ……………..natuurbehoud." 4.59

advertentie