De Plek 18-02-1997

Dintelmond, X=85/86, Y=408/407

De Plek 18-02-1997

Dintelmond, X=85/86, Y=408/407

Ze zouden eens wat Kamerleden voor de koffie moeten uitnodigen, die Dinteloorders die aan de straat wonen die het dorp van zuid naar noord doorsnijdt. Maar ja, actievoeren, daar houden ze niet zo van daar in Dinteloord.
Wat is er aan de hand? Zo'n vijfendertig jaar geleden bedacht de gemeente Fijnaart dat er een industrieterrein moest komen. De beste plek daarvoor was de monding van de Dintel. De eerste vestiging was Volker Stevin, die er de betonblokken voor de Brouwersdam maakte. Maar nu is zo'n 70 ha. grond bezet met in totaal zo'n zestig bedrijven en bedrijfjes. Waaronder Maltha Glasrecycling BV, waar de helft van het in Nederland ingezamelde glas wordt gerecycled. Helaas is er echter geen goede verkeersverbinding naar dit kleine bedrijventerrein aangelegd. En dus gaat een groot deel van het vrachtverkeer uit zuidelijke richting, dus ook vele vrachtwagens met glas, dwars door Dinteloord. Er kán een aansluiting worden gemaakt op de Rijksweg A4, de belangrijke noord-zuidverbinding van en naar Antwerpen, maar Den Haag heeft al laten weten dat die extra afslag er niet zal komen. In mei zal de regering daarover de knoop doorhakken.

RESEARCH

Donderdag 13/2, 10 uur: De heer van Vloten van Jachtcentrum Dintelmond. Daar liggen zo'n 350 boten. Er is een makelaardij, onderhoud van schepen, verhuurbedrijf, café. Kortom: permanente werkgelegenheid voor vier man, en in het seizoen zo'n 20. Hij zit er zo'n 20 jaar nu, en heeft het bedrijf zelf opgebouwd.
Telnr. jachthaven, Markweg z. 1-4.


Donderdag 13 februari: De heer Wammes, 21 jaar sluiswachter geweest bij de Mandersluis. (tot de VUT, 2 jaar terug) Met Wammes afgesproken om 11 uur bij 't Zwaantje: Markweg 1.
Sinds 1989 is het schutten niet meer nodig. Door de voltooiing van de Deltawerken is er geen getijdenverschil meer. Overigens heet het Volkerak nu Zoommeer. Hij maakt o.a. grapjes over de jachten: sluizen zijn slecht voor het huwelijk.
Vooral tijdens de bietencampagne was het druk. Er kwamen dan schepen uit de NOP, Zeeland, en zelfs uit Limburg vol bieten voor de suikerfabriek. Hij maakte dan lange dagen. Hij was ook verantwoordelijk voor het waterpeil in de polder. Af en toe moest er dus gespuid worden, en dat was niet mis. Hij heeft dus ook geen belangstelling meer voor watervallen. (haha)
Overigens: er is nu nog steeds een sluiswachter, maar die is nu verantwoordelijk voor het onderhoud van de sluis en hij zit er pas 2 jaar.

Overigens is de nieuwe beheerder van 't Zwaantje Verschelling - die daar al tien jaar daar woont op een woonboot - ook donderdag aanwezig.

Dinsdag 4 februari 10.15 uur De heer Knufken (PR) en de heer Maltha zelve van Maltha Glasrecycling BV, Glasweg 7-9. Heijningen.
Maltha doet in glasrecycling sinds 1921, en op dit moment wordt er 5 kilo per seconde verwerkt in deze op 16 september 1993 door minister van milieu Hans Alders geopende vestiging. Dat is de helft van het in Nederland ingezamelde glas. Je wordt rondgeleid in deze vestiging waar zo'n 80 mensen hun brood verdienen.
*****


Maltha schijnt ook vrij hoog te zitten in deze club. Meneer Mens is volgens mij wat te veel een fulltime bestuurder, want hij is ook nog secretaris van de Brabants-Zeeuwse werkgevers.
Momenteel is er zo'n 60-70 ha bebouwd. Voor het rijk is dat te weinig om een dure afslag van de snelweg aan te leggen. Nog even voor de duidelijkheid: wat op de kaart nog A29 heet gaat in de toekomst A4 heten. Bezwaar van dit terrein is, naast betrekkelijk slechte bereikbaarheid over de weg, dat er geen spoorverbinding is, en dat de vaardiepte betrekkelijk gering is door de lage doorvaardiepte van de Volkeraksluizen. Kortom, grote schepen kunnen er ook niet komen. De Provincie is aan het uitzoeken waar uitbreiding van industrieterreinen moet komen, en de voorkeur schijnt uit te gaan naar de oksel van de aansluiting van de A16-A17. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die Maasvlakte 2 discussie. De vraag is of hij de toekomst van het industriegebiedje een beetje rooskleurig inziet.


Teksten Dintelmond

Tekst 1

Tussen de Prinslandsebrug en de Dintelsas ligt een haventje voor pleziervaartuigen. Geen plek om te blijven, vinden de watertoeristen; ze varen altijd zo snel mogelijk weg van de vierkante kilometer tussen de RD-coördinaten x=85/86, y=408/407. De jachthaven in vooral een transferium van auto naar boot, van werkweek naar weekend. Pieter van Vloten past op auto's en onderhoudt boten.

Tekst 2

Na de voltooiing van de Deltawerken was het getijdenverschil opgeheven. Sluiswachter Wammes zag zijn bezigheden krimpen.

Tekst 3

Waarom is het toch zo saai voor toeristen aan de Dintelmond. Het is een industrieterrein met zware industrie: polyester, zand en grind, staal, chemie en glas, oud glas !! Carlo Maltha opende drie jaar geleden zijn grootste vestiging aan de Glasweg.